Данъчен склад

  • Ние измерваме, наблюдаваме и събираме данните от Вашите процеси - работни параметри, обеми и плътност, статус на машини и съоръжения.
  • Изграждаме и системи за отчетност към Агенция "Митници" (ИКУНК) и НАП.
  • Генерираме справки и отчети в графичен или табличен вид - локално или през Web интерфейс, на компютър, таблет или смартфон. Експорт към счетоводни, акцизни, митнически, ERP и други вътрешноотчетни системи
  • Специализиран софтуер за управление...

ИКУНК

ДАНЪЧНИ СКЛАДОВЕ ЗА ГОРИВА