• Изграждане на данъчни складове.
  • Изграждане на бензиностанции.
  • Монтаж и поддръжка на колонки Wayne Helix.
  • Монтаж и поддръжка на нивомерна система Fafnir.
  • Доставка и монтаж на модулни бензиностанции.

Предлагаме Ви

НАШИТЕ УСЛУГИ
ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ

НАШИТЕ УСЛУГИ


  • Проверка на ефективност на улавяне на бензиновите пари.
  • Сервиз, изграждане, монтаж и поддръжка на ведомствени обекти.
  • Изграждане, монтаж и поддръжка на машини за самообслужване.
  • Фискални системи за бензиностанции.
  • Тръбопроводи за втечнени въглеводородни газове Thermoflex. PE тръбопроводи за светли горива HALOCK, Пистолети и маркучи ELAFLEX